Badanie satysfakcji klientów

Zapytanie ofertowe

Badanie satysfakcji klientów

Kluczowym czynnikiem w działaniu każdej firmy jest satysfakcja klienta. Badania satysfakcji klientów stanowią ważne uzupełnienie badań mystery shopping – pozwalają stwierdzić, jaka jest subiektywna ocena obsługi (oraz innych aspekty działalności firmy). Dzięki temu wiadomo nie tylko jaka część standardów obsługi spełniana jest przez pracowników, ale także czego od procesu obsługi oczekują prawdziwi klienci firmy. Konfrontowanie wyników tych dwóch badań pozwala na trafne podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem obsługą klienta.

Analizowanie opinii klientów jest przydatne przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta, podejmowaniu działań podnoszących lojalności klientów i innych zagadnieniach. Dodatkowo, badania te pozwalają na lepsze poznaniu profilu przeciętnego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju działań marketingowych.

Badania satysfakcji klienta realizujemy przy użyciu metod ilościowych (zarówno tradycyjne badania kwestionariuszowe face-to-face jak i za pośrednictwem internetu) oraz jakościowych. Tak jak w przypadku badań mystery shopping projekt badawczy powinien zostać „skrojony na miarę” – chętnie doradzimy, jakie badanie będzie dla Państwa najbardziej korzystne.