Kuidas saada testostjaks?

Kuidas saada testostjaks?

Kas oled huvitatud tööst testostjana? 

Kui oled uudishimulik ja avatud inimene ning soovid tegeleda mõnevõrra erilise tööga, võib see sobida just Sulle.

Sobiva profiiliga testostja:

  1. On valmis õppima ja iseseisvalt tegutsema: töötab hoolikalt läbi ette antud juhised ning järgib neid tööülesandeid täites alati
  2. Oskab end väljendada, on aus, täpne ja kohusetundlik, järgib tähtaegu; kirjalikku tagasisidet andes on keeleliselt korrektne ja detailides täpne
  3. Soovib antud tööd teha põhitöö või õppimise kõrvalt (töövorm: töövõtulepinguga tükitöö)
  4. Tunneb huvi klienditeeninduse vastu üldiselt ja soovib osaleda selle arendamises

Jah, ma soovin testostjaks saada

Kandideerimiseks saada palun aadressile personal@dive-group.com oma CV ning kaaskiri vastates kahele küsimusele:
– Milline on suurepärane teenindus?
– Milline peab olema väga hea testklient ning kuidas Teie sellesse rolli sobite?

Palume arvestada, et heal tasemel suuline ja kirjalik eesti keele valdamine on kandideerimise eelduseks. Sobivate kandidaatidega võtame ühendust!

Edu kandideerimisel!

Kuidas valiku tegemine käib?

1. ETAPP
Vaatame üle kandidaatide CVd ning kaaskirjad ja laseme järgmisse vooru need, kelle isikuomadused ja oskused vastavad kõige rohkem testkliendi tööga seotud nõuetele ja ootustele.

2. ETAPP

Väljavalitud kandidaatidele edastatakse koolitusmaterjalid mystery shopping’u ja testkliendi sisulise töö kohta: töö eesmärk ja sisu, meetod: lõpptulemusena kujuneb kandideerijal selgem ettekujutus tööst testkliendina. Peale õpitu omandamist täidab kandideerija kontrollküsimustiku, mille alusel on võimalik hinnata, kas testijaks kandideerija on omandanud testikliendi tööks vajalikud teadmised.

3. ETAPP

Kontrollküsimustiku edukalt täitnud kandideerija saab võimaluse registreeruda end meie online keskkonnas ning sooritada proovitöö ehk testkülastuse.

4. ETAPP

Kandideerimisprotsessi edukalt läbinu on oodatud ühinema meie meeskonnaga. Värvatud testklient hakkab oma e-mailile saama regulaarseid tööpakkumisi tema poolt määratud sobivas linnas või piirkonnas. Tööpakkumised saadetakse ja on nähtavad kõigile antud piirkonna testklientidele, kes kõik saavad soovi korral ja vastates antud ülesandega seotud testkliendi profiilile, kandideerida. Antud projektide eest vastutav töötaja määrab töö kandideerinute seast sobivaimale. Tööülesannetele kandideerimine ei ole küll kohustuslik, kuid hea testkliendi üheks omaduseks on kindlasti aktiivsuse ülesnäitamine ja kandideerimine neile sobivatele töödele. Oluline on mõista, et kuigi kandideerimine on vabatahtlik, siis töö taotlemisel võtate endale kohustuse – juhul kui konkreetne ülesanne Teile määratakse – olla valmis testostu läbi viima etteantud tingimustel, k.a andma hiljemalt määratud tähtajaks tagasiside täidetud uuringuankeedi vormis.

 

Sinu panust väärtustatakse siiralt.