Teenindusjuhi kutsestandard loodud

Küsi pakkumist

Teenindusjuhi kutsestandard loodud

Dive Eesti tegevjuht Kerli Soosaar osales koos teiste teenindusvaldkonna spetsialistidega teenindusjuhtide kutsestandardi koostamisel SA Kutsekojas. Protsess koosnes kaardistusest ja tööanalüüsist ning standardi loomisest. Kinnitatud teenindusjuhi kutsestandardiga on võimalik tutvuda aadressil: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10540067.