Kuidas hindad koostööd Dive Eestiga?

Palun anna oma hinnang 10-palli skaalal. Aitäh!