SEB

Pieprasīt piedāvājumu

SEB

Augsti novērtējam DIVE Latvija speciālistu kompetenci, izstrādājot anketu, piemeklējot katrā gadījumā piemērotāko scenāriju, organizējot mūsu filiāļu apsekošanu, secinot stiprās puses un arī uzlabojamās jomas. SEB bankai ar lielu filiāļu tīklu un daudzpusīgo pakalpojumu klāstu ir svarīga elastīga pieeja, kad partneris ir gatavs slēpto klientu novirzīt konkrētā reģionā vai pat konkrētā filiālē, turklāt katrā no apkalpošanas vietām pieturēties pie sava scenārija un aptaujas anketas. DIVE Latvija šobrīd realizē visas mūsu prasības un izdara to termiņos, par kuriem iepriekš esam vienojušies.