Vērtības un principi

Pieprasīt piedāvājumu

Vērtības un principi

Konsultējot vai radot un veicot projektu, mēs ievērojam šādas vadlīnijas:

    • personība– mūsu mērījumu vai uzlabojumu projektam ir jābūt atbilstošam jūsu uzņēmumam – rezultātiem ir jābūt maksimāli izdevīgiem jums
    • objektivitāte – gluži kā žurnālisti, mēs skaidri nodalām reģistrētus faktus no to interpretācijas
    • uzticamība un augsta kvalitāte– visu projektu pamatā ir augsta ētika, godīgums un punktualitāte
    • mēs vienmēr nodrošināmkonfidencialitāti
    • mūsu prioritāte ir pielāgot visus mūsu pakalpojumus klientu vajadzībām (piemēram, visas atskaites tiek pielāgotas jūsu vajadzībām)
    • inovācija – mēs domājam jaunos virzienos un mūsu sistēmas administratori vienmēr ir soli priekšā jūsu vajadzībām
    • mūsu mērķis ir veidot ilgtermiņa attiecības ar mūsu klientiem, nepārtraukti strādājot pie klientu servisa uzlabošanas procesu attīstības
    • Sadarbība – tā palīdz mums nodrošināt pilnīgu jūsu klientu servisa uzlabošanas sistēmas pakalpojumu
    • jūsu biznesa veiksme ir mūsu augstākais mērķis! – mūsu darbības ir pakārtotas jūsu uzņēmējdarbības kvalitātes uzlabošanas mērķim: t.i. palielināt jūsu finanšu, kā arī nefinanšu rādītājus