Przewodnik użytkownika Dive Mobile

Zapytanie ofertowe

Przewodnik użytkownika Dive Mobile

I. Poruszanie się po aplikacji

 To przycisk “Strona główna”. Za jego pomocą możesz wrócić do swojej skrzynki. Obok       przycisku znajduje się cyfra. Oznacza ona liczbę ankiet aktualnie znajdujących się  w Twojej skrzynce.

To przycisk „Synchronizacja”. Naciśniecie go spowoduje zsynchronizowanie Twojej skrzynki na urządzeniu mobilnym z serwerem, co pozwoli Ci na pobieranie i wypełnianie ankiet. Po przyciśnięciu przycisku pojawi się informacja o trwającym procesie synchronizacji. Kiedy proces   ten się zakończy, aplikacja automatycznie przeniesie Cię do widoku Twojej skrzynki.

Za pomocą głównego menu możesz otworzyć między innymi zakładki “Ustawienia”, “Przewodnik użytkownika” i “Informacja”.

W “Ustawieniach” możesz zmienić swój profil oraz dostosować część funkcji aplikacji do swoich preferencji.

Przewodnik użytkownika zawiera krótki opis podstawowych funkcji aplikacji.

To przycisk „Filtr”. Przyciśnięcie go otwiera specjalne menu, za pomocą którego możesz filtrować ankiety, by widzieć tylko te, które aktualnie Cię interesują.

II. Dodawanie informacji o geolokalizacji do Twoich odpowiedzi:

Sprawdź pasek stanu swojego urządzenia mobilnego, aby sprawdzić status swojego GPS i / lub usług lokalizacji. Jeśli GPS i / lub usługi lokalizacji są prawidłowo włączone, pojawi się ikona wskazująca, że lokalizacja geograficzna jest dostępna dla MobiAudit.

III. Ikony statusu w skrzynce:

Możesz dostrzec tę ikonę po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w ankiecie lub po odpowiedzeniu na pytania. Oznacza, że ankieta została zapisana w pamięci Twojego urządzenia mobilnego, ale nie została jeszcze zsynchronizowana z serwerem.

Ta ikona oznacza, że ankieta została zsynchronizowana z serwerem. Wszystkie odpowiedzi i zmiany wprowadzone na urządzeniu mobilnym zostały zapisane również w naszym systemie.

Ta ikona oznacza, że możesz dodać załączniki do ankiety. Jeżeli ikona jest szara, aktualnie nie zostały dodane żadne załączniki.

POTWIERDŹ  Opcja ta pojawia się w momencie, gdy ankieta na urządzeniu mobilnym zostanie wypełniona. Jeżeli naciśniesz ten przycisk, ankieta zostanie zatwierdzona i przekazana do weryfikacji.

IV.     Dostępne zlecenia

To przycisk dostępnych zleceń.
Wybranie tej opcji otworzy widok mapy, na której zaznaczone będą dostępne dla Ciebie zlecenia. Jeżeli chcesz wybrać konkretne zlecenie, po prostu stuknij w jego znacznik na mapie.

Naciśnij na tę ikonę, żeby zobaczyć pełną listę dostępnych dla Ciebie zleceń.

 

Naciśnij na tę ikonę, żeby zmieniać widok między mapą klasyczną i satelitarną.

V.      Znajdź zlecenia w pobliżu:

MobiAudit wyszukuje dostępne zlecenia w Twojej okolicy, nawet jeśli aktualnie nie korzystasz z aplikacji. Jeżeli MobiAudit wyszuka w pobliżu dostępne zlecenie, aplikacja wyśle Ci powiadomienie. Możesz dowolnie włączać i wyłączać tę opcję w ustawieniach.

VI.     Ostrzeżenia w skrzynce:

Czerwona etykieta „Ostrzeżenie” obok ankiety w skrzynce odbiorczej wskazuje, że wystąpił problem z danymi wprowadzonymi dla tej ankiety. UWAGA: Wszystkie problemy sygnalizowane przez ostrzeżenia, z wyjątkiem ostrzeżeń  dotyczących pisowni, muszą zostać rozwiązane przed pomyślnym przesłaniem ankiety na serwer. By rozwiązać problemy sygnalizowane przez ostrzeżenia, wystarczy edytować ankietę i ponownie przejść przez wskazane pytania. Zobaczysz szczegółowy opis ostrzeżeń na górze każdego z nich, co pomoże Ci szybko rozwiązać problem

VII.    Zarządzanie profilami:

W ustawieniach, w części profile znajdziesz listę wszystkich profili używanych w Twojej aplikacji. Obok każdego z nich zobaczysz czerwony lub zielony znacznik statusu.

Czerwony status oznacza, że profil jest nieaktywny, a zielony status oznacza, że profil jest aktywny. Możesz uzyskać dostęp do szczegółów dowolnego profilu, wybierając go na liście.

UWAGA: Dezaktywacja profilu powoduje, że skrzynka odbiorcza nie wyświetla już żadnych ankiet związanych z tym profilem. Profil NIE zostanie zsynchronizowany, chyba że ponownie go aktywujesz.

VIII. Opcja „Przejdź do:”

Naciśnij przycisk „Przejdź do:”, aby szybko poruszać pomiędzy pytaniami. Na liście możesz zobaczyć, które pytania wymagają odpowiedzi, na które pytania odpowiedzi są już udzielone i w przypadku których pytań występują ostrzeżenia:

Lista szybkiego dostępu umożliwia również grupowanie według sekcji lub wyświetlanie tylko pytań wymagających uzupełnienia lub edycji.