Dane

Zapytanie ofertowe

Dane

We monitor your activities

Pierwszym krokiem efektywnego procesu zarządzania jest zebranie surowych danych czyli informacji, które pozwolą na stworzenie opisu bieżącej sytuacji firmy. Zdobyte podczas badań informacje mogą być używane w procesach decyzyjnych lub stanowić punkt wyjścia do pracy nad poprawą jakości obsługi klienta. Badania mogą być prowadzone cyklicznie lub jednorazowo. Chętnie zaprojektujemy je tak, aby uzyskać informacje istotne z punktu widzenia Państwa firmy.

Oto podstawowe metody stosowane przez naszą firmę:

Mystery Shopping

Badanie „tajemniczy klient” to najbardziej podstawowe i jednocześnie całkowicie obiektywne narzędzie do pomiaru jakości obsługi klienta.

Read More

Customers’ satisfaction research

Kluczowym czynnikiem w działaniu każdej firmy jest satysfakcja klienta. Badania satysfakcji klientów stanowią ważne uzupełnienie badań mystery shopping – pozwalają stwierdzić, jaka jest subiektywna ocena obsługi (oraz innych aspekty działalności firmy).

Read More

Employees’ satisfaction research

We wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem, fundamentalne znaczenie ma komunikacja wewnątrz firmy.

Read More

Feedback collection & management – w tym punkcie nasza (PL) oferta się różni

Obiegowa mądrość mówi, że jeden niezadowolony klient opowie o swoich doświadczeniach dziesięciu następnym. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby umożliwić klientom przekazanie swoich uwag bezpośrednio do odpowiednich osób w firmie, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów i zapobiegnie powtarzaniu się takich sytuacji w przyszłości. Standardowe metody zbierania „skarg i zażaleń”, jak np. infolinia, wymagają od klienta dużo zaangażowania, a często także nakładów finansowych: tylko ok. 5% niezadowolonych klientów korzysta z tego środka komunikacji z firmą.

Read More